Elementor #612

Föreläsningar

Föreläsningar genomförs utifrån behov och önskemål.

Exempel på vanliga föreläsningsområden är sömn, stress och utmattningssyndrom, perfektionism, prokrastinering, självkänsla, motivation, kris och psykologiska trauman. Samtliga föreläsningar är grundande i modern psykologisk forskning.

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg av föreläsningar.

Varmt välkommen att ta kontakt