Elementor #592

Företag & Offentlig sektor

Krishantering och Psykologisk första hjälp

Tjänsten riktar sig till företag eller annan organisation som drabbats av en oväntad och allvarlig händelse såsom vid kris.
Läs mer om krishantering och psykologisk första hjälp >>

Personalstöd

Personalstöd, EAP (Employee Assistance Program) riktar sig till chefer, medarbetare och grupper vid arbetsrelaterade eller privata problem.
Läs mer om personalstöd >>

Föreläsningar

Föreläsningar genomförs utifrån behov och önskemål.
Läs mer om föreläsningar >>

Handledning

Handledning erbjuds till psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och andra professioner som arbetar med personer i behov av vård och stöd.
Läs mer om handledning >>

Varmt välkommen att ta kontakt