Elementor #616

Handledning

Handledning erbjuds till psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och andra professioner som arbetar med personer i behov av vård och stöd. Handledning ges till enskilda individer och till grupper. Fokus kan vara på ärende- och metodhandledning, ledarskap, professionsfrågor, självomsorg eller andra specifika områden som exempelvis berör diagnostik och bemötande.

All handledning bygger på vetenskapligt utvärderade behandlingar såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Interpersonell Psykoterapi (IPT) och Unified Protocol (UP). Särskild vikt läggs på verksamma förändringsmekanismer inom varje behandlingsform.

Vid avgränsade problemområden erbjuds lösningsorienterad psykologisk rådgivning. Du är varmt välkommen att ta kontakt vid frågor.

Varmt välkommen att ta kontakt