Privatpersoner

 

 Individuell psykologisk behandling

Individuell psykologisk behandling ges vid exempelvis depression, sömnstörning stressrelaterade besvär, PTSD, OCD, social fobi, paniksyndrom, GAD, kris eller andra svårigheter att hantera den egna livssituationen. Behandlingen kan ske på mottagningen eller på distans via telefon eller video. Vid behov erbjuds kvalitetssäkrade digitala behandlingsprogram för psykisk ohälsa som komplement. De behandlingsmetoder som används är exempelvis Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Unified Protocol (UP) och Interpersonell Psykoterapi (IPT). Samtliga metoder för psykologisk behandling är vetenskapligt utvärderade. Val av behandlingsmetod görs i samråd med ditt behov och din preferens. 

Vid specifika och avgränsade problemområden tillhandahålls psykologisk rådgivning.

På psykologiguiden.se kan du läsa mer om olika diagnoser och behandlingsmetoder.

Du är varmt välkommen att ta kontakt för frågor och konsultation kring vilken behandling som kan passa dig bäst.

 

Parterapi

Parterapi riktar sig till par som utvecklat relationsproblem. Bakgrunden kan vara en rad olika skäl. Målsättningen är att skapa acceptans för varandras olikheter och gemensamt hitta ett meningsbärande förhållningssätt som långsiktigt fungerar. Parterapi riktar sig till alla typer av par oavsett ålder eller samlevnadsform. Det parterapeutiska arbetet utgår ifrån vetenskaplig utvärderade behandlingar såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Interpersonell Psykoterapi (IPT), Unified Protocol (UP) integrerat med anknytningsteori.

Du är varmt välkomna att ta kontakt vid frågor och ytterligare information kring behandlingsupplägg.

Varmt välkommen att ta kontakt