Företag & Organisationer

Krishantering och Psykologisk första hjälp

Tjänsten riktar sig till företag eller annan organisation som drabbats av en oväntad och allvarlig händelse såsom vid kris.

Chefsstöd

Målsättningen med chefsstöd är varierande och kan innefatta frågor som berör den organisatoriska eller psykosociala arbetsmiljön.

Föreläsningar

Föreläsningar genomförs utifrån behov och önskemål.

Handledning

Handledning erbjuds till psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och andra professioner som arbetar med personer i behov av vård och stöd.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se