Chefsstöd

Målsättningen med chefsstöd är varierande och kan innefatta frågor som berör den organisatoriska eller psykosociala arbetsmiljön, ansvar för medarbetare, konflikthantering, utveckling av specifika färdigheter eller den egna situationen i uppdraget som chef. Chefsstöd kan även innefatta privata frågor.

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring upplägg av tjänsten samt ramavtal.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se