Psykologisk behandling & Psykoterapi

Individuell psykologisk behandling ges vid exempelvis depression, sömnstörning, stressrelaterade besvär, PTSD, OCD, social fobi, paniksyndrom, GAD, kris eller andra svårigheter att hantera den egna livssituationen. Behandlingen kan ske på mottagning eller på distans via telefon eller video. De behandlingsmetoder som används är bland annat Psykodynamisk Terapi (PDT), Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Unified Protocol (UP) och Interpersonell Psykoterapi (IPT). Klinisk tillämpning av Interpersonell Neurobiologi löper som en röd tråd genom allt behandlingsarbete. Samtliga behandlingsmetoder är vetenskapligt utvärderade. Val av metod görs utifrån ditt behov och din preferens.

Vid specifika och avgränsade problemområden tillhandahålls psykologisk rådgivning.

På psykologiguiden.se kan du läsa mer om olika diagnoser och behandlingsmetoder.

Du är varmt välkommen att ta kontakt för frågor och konsultation kring vilken behandling som kan passa dig bäst.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se