Psykologisk behandling & Psykoterapi

Individuell psykologisk behandling ges vid exempelvis depression, sömnstörning, stressrelaterade besvär, PTSD, OCD, social fobi, paniksyndrom, GAD, kris eller andra svårigheter att hantera den egna livssituationen. Behandlingen kan ske på mottagningen eller på distans via telefon eller video. Vid behov erbjuds kvalitetssäkrade digitala behandlingsprogram för psykisk ohälsa som komplement. De behandlingsmetoder som används är exempelvis Kognitiv Beteende Terapi (KBT), Unified Protocol (UP) och Interpersonell Psykoterapi (IPT). Samtliga metoder för psykologisk behandling är vetenskapligt utvärderade. Val av behandlingsmetod görs i samråd med ditt behov och din preferens.

Vid specifika och avgränsade problemområden tillhandahålls psykologisk rådgivning.

På psykologiguiden.se kan du läsa mer om olika diagnoser och behandlingsmetoder.

Du är varmt välkommen att ta kontakt för frågor och konsultation kring vilken behandling som kan passa dig bäst.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se