Handledning

Handledning erbjuds till psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och andra professioner som arbetar med personer i behov av vård och stöd. Handledning ges till enskilda individer och till grupper. Fokus kan vara på ärende- och metodhandledning, ledarskap, professionsfrågor, självomsorg eller andra specifika områden som exempelvis berör diagnostik och bemötande.

All handledning bygger på vetenskapligt utvärderade behandlingar. Särskild vikt läggs på verksamma förändringsmekanismer inom varje behandlingsform.

Vid avgränsade problemområden erbjuds lösningsorienterad psykologisk rådgivning. Du är varmt välkommen att ta kontakt vid frågor.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se