Om NR Psykologi

Nazanin Raissi är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi med inriktning psykologisk behandling/psykoterapi och grundare av NR Psykologi. Hon har sin bakgrund inom psykiatrisk öppenvård, kriminalvård, primärvård samt inom privat sektor. Nazanin har mångårig erfarenhet av klinisk behandling, utredning och testning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personlighet, krishantering samt chefs- och personalstöd. Hennes synsätt präglas av att en mångfald av olika metoder och kliniska tekniker behövs inom psykologisk behandling.

Nazanin är utbildad inom flera vetenskapligt utvärderade behandlingsmetoder såsom Psykodynamisk Terapi (PDT), Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Dialektisk Beteendeterapi (DBT), Unified Protocol (UP), Interpersonell Psykoterapi (IPT) samt evidensbaserad krishantering. Klinisk tillämpning av Interpersonell Neurobiologi löper som en röd tråd genom allt hennes behandlingsarbete. Hon har även genomgått utbildningsprogram för ett HBTQ-kompetent bemötande. Nazanins arbetssätt kännetecknas av värme, kunskap och utveckling. Hon talar flytande engelska, farsi och svenska.

NR Psykologi arbetar på uppdrag av företag, organisationer, försäkringsbolag, kommuner, regioner samt privatpersoner.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se