Krishantering och Psykologisk första hjälp

Tjänsten riktar sig till företag eller annan organisation som drabbats av en oväntad och allvarlig händelse såsom vid kris. Exempel på kriser är arbetsplatsolyckor, oegentligheter, hot och våld, dödsfall och sjukdomar.

Krishantering och Psykologisk första hjälp ges utifrån moderna evidensbaserade metoder och principer. Evidensbaserad krishantering lägger särskilt vikt vid individens sociala sammanhang och naturliga förmåga till återhämtning samt att reaktioner på kris oftast är individuella, ändamålsenliga och förväntade.

Struktur och upplägg av lämpliga insatser i varje enskilt fall bestäms i samråd med arbetsgivare. Krishantering erbjuds individuellt eller i grupp samt vid behov via telefonsamtal eller videosamtal.

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring upplägg av tjänsten samt ramavtal.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se