Parterapi

Parterapi riktar sig till alla par — oavsett ålder eller samlevnadsform — som utvecklat relationsproblem. Bakgrunden kan vara en rad olika skäl. Målsättningen är att skapa acceptans för varandras olikheter och gemensamt hitta ett meningsbärande förhållningssätt som långsiktigt fungerar. Det parterapeutiska arbetet utgår ifrån det anknytingsbaserade fältet Interpersonell Neurobiologi.

Du är varmt välkomna att ta kontakt vid frågor och för att få ytterligare information kring behandlingsupplägg.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se