Parterapi

Parterapi riktar sig till alla par — oavsett ålder eller samlevnadsform — som utvecklat relationsproblem. Bakgrunden kan vara en rad olika skäl. Målsättningen är att skapa acceptans för varandras olikheter och gemensamt hitta ett meningsbärande förhållningssätt som långsiktigt fungerar. Det parterapeutiska arbetet utgår ifrån vetenskapligt utvärderade behandlingar såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Interpersonell Psykoterapi (IPT), Unified Protocol (UP) integrerat med anknytningsteori.

Du är varmt välkomna att ta kontakt vid frågor och ytterligare information kring behandlingsupplägg


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se