Föreläsningar

Föreläsningar genomförs utifrån behov och önskemål.

Exempel på vanliga föreläsningsområden är sömn, stress och utmattningssyndrom, perfektionism, prokrastinering, självkänsla, motivation, kris och psykologiska trauman. Samtliga föreläsningar är grundande i modern psykologisk forskning.

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring skräddarsydda upplägg av föreläsningar.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se