Privatpersoner

Psykologisk behandling & Psykoterapi

Individuell psykologisk behandling ges vid exempelvis depression, sömnstörning, stressrelaterade besvär, PTSD, OCD, social fobi, paniksyndrom, GAD, kris eller andra svårigheter att hantera den egna livssituationen.

Parterapi

Parterapi riktar sig till par som utvecklat relationsproblem. Bakgrunden kan vara en rad olika skäl. Målsättningen är att skapa acceptans för varandras olikheter och gemensamt hitta ett meningsbärande förhållningssätt som långsiktigt fungerar.


Kontakta Nazanin

Kontakta NR Psykologi och leg. psykolog Nazanin Raissi med din förfrågan eller för att boka en besökstid.

psykolog@nazaninraissi.se