Nazanin Raissi

Leg. Psykolog

Nazanin Raissi är legitimerad psykolog, utbildad på Göteborgs universitet. Nazanin har sin grundutbildning inom psykodynamiskt terapi och är vidareutbildad inom flera behandlingsmetoder såsom KBT, DBT, IPT och PE.

Nazanin har sin bakgrund i specialistpsykiatrin inom den psykiatriska öppenvården. Där har hon arbetat kliniskt med psykologisk behandling av vuxna och unga vuxna. Nazanin har även erfarenhet av psykologiska utredningar och testningar, såväl av personlighet som av neuropsykiatriska funktionshinder. Hon har även arbetat som psykolog på Häktet i Göteborg där arbetet fokuserats på kris- och stödsamtal samt konsultativt arbete till personal.

Idag är Nazanin verksam inom primärvården, som konsult till privata vårdgivare och som privatpraktiserande psykolog. Hon arbetar främst med psykologisk behandling vid en rad olika tillstånd – bland annat depression, sömnbesvär, stress, kris och trauma samt ångestsyndrom (exempelvis panikångest, fobier, generell oro mm). Nazanin arbetar även med psykologisk konsultation och skräddarsydda föreläsningar vid förfrågan.


Kontakt

Mottagning på Psykologbyrån:
Norra Allégatan 1, 413 01 Göteborg
0734-089421
psykolog@nazaninraissi.se

Medlem i Sveriges Psykologförbund

Följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden
Medlem i Psykologföretagarna

Psykologiguiden
LinkedIn